transport Oostende | Flanders Eventmaker
Loading...

Luchtdoop Thorntonbank Robin DR400 Ecoflyer OO-NZV (4-zitter)

We nemen u mee op een excursie langs de Thorntonbank. De Thorntonbank is een zandbank in de Noordzee voor de kust van zowel België als Nederland ten westen van de monding van de Westerschelde. De zandbank torent zo'n 25 meter boven de omliggende vaargeulen uit en is ongeveer 20 km lang. Ze loopt evenwijdig met de kust en is de meest noordelijke van de Zeelandbanken. Ze is op ongeveer 30 km van de Belgische kust gelegen.Het bedrij

Het bedrijf C-Power is in 2008 gestart met de eerste fase voor de bouw van een groot windmolenpark op het Belgische gedeelte van deze zandbank. De funderingen van de windturbines, 44 meter hoog, zijn in 2008 gebouwd in de haven van Oostende. Tegen 2012 zouden er oorspronkelijk 60 windturbines komen, maar dit aantal is teruggebracht tot 54 als gevolg van de technologische vooruitgang. De 54 windturbines produceren evenveel elektriciteit als de oorspronkelijk voorziene 60 turbines. Het volledige windmolenpark levert 300MW stroom aan 600.000 inwoners.

Deze activiteit is haalbaar vanaf 1 personen en tot ongeveer 3 personen.

Gemiddeld duurt deze activiteit 1 uur, maar dit kunnen natuurlijk aanpassen naar uw wensen.

Winchen uit helikopter

Winchen uit helikopter Oostende Winchen uit helikopter west-vlaanderen Winchen uit helikopter kust   Winchen uit helikopter aan zee

Deze activiteit is haalbaar tot ongeveer 8 personen.

Gemiddeld duurt deze activiteit 1uur uur, maar dit kunnen natuurlijk aanpassen naar uw wensen.